Google'šăn Căvaš texĕ - Pălhar


Google-Translate (Kukăl-Translejt) căvašla kirille şyrnă texsene vyrăsla, je serpla, je makketonla, je kasahla, je tatšăkla mar, pălharla pallat' - ku pirĕnšen ilĕrtüllĕ săvaplă ironĭ. :) Google ropăcĕ pirĕn pĕrtymarlăha ănlannăn şyhăntarat'.

No comments: