Şĕnĕ Samanari Căvaš Şyrulăhĕ Lamran Lama

Şălkuşĕ: «Эволюция чувашской письменности».

1769-mĕš şul. Pitĕr hulince Soccinenĭjă prinatlešaşşijĕ k krammattĭkkĕ cuvašskŏvŏ jasykka jatpa pĕrremĕš hut căvaš cĕlhin krammattĭkki şapănsa tuhat'. [«Сочинения, принадлежащие к грамматике чувашского языка»]

1803-mĕš şul. Husanta Pĕcĕkşĕ Kattahhisĭs picetlense tuhat'.

 1867-mĕš şul. Şöltalăk kneke jatlăsker, halăh sămahlăhĕ urlă hyvnă ilemlĕ textsen puhhin jarămĕ kun şutine kurat'.

1872-mĕš şul. I Ja Jakkăvlĕf  retakzĭlenĕ Căvaš Acisene. Şyrăva vĕrenmelli kneke jatlăskere Husanta şapsa kălaraşşĕ.

1873-mĕš şul. Pukvar' tl'a cuvaš s prissojetinenĭjĕm russkŏi aspŭkkĭ jatpa alffavităn julaški variancĕ (25 sas palli) şapănsa tuhat'. 

1919-mĕš şul. I T Troffimăf Căvaš şyrune vĕrenmelli kĕneke kălarttarat'. 

1923-mĕš şul. Šupaškar hulince Şulpuşĕ: Căvaš şyrune vĕrenmelli kĕneke tuhat' 

1930-mĕš şül. Şĕnĕ Jal - üsse şitĕnnisene vĕrentmelli pukvar tuhat'.

 1933-mĕš şul. Šupaškartah A T Troffimăf Căvaš Patšalăh Istattĕlsvi urlă Pukvar vĕrenmelli kĕneke kălarat'.


1989-mĕš şul. T V Arttemjĕvă, M K Volkkŏf, L P Serkejĕf  Căvaš pukvarĕ jatlă kĕnekene kun şuti kurtaraşşĕ. 

No comments: